Czy turystyka zmienia nasz kraj?


Czy turystyka zmienia nasz kraj, a pod pewnym względem kształtuje go w aspekcie gospodarczym a nawet rynku pracy? Oczywiście jak najbardziej, choć w gruncie rzeczy chodzi wyłącznie o zaakceptowanie bardzo ważnej kwestii a mianowicie uświadomienia sobie, iż pod względem atrakcyjności nie ustępujemy wielu innych państwom które obieramy za cel wakacyjnych wojaży. Pewnie, że kierunki turystyczne co jakiś czas ulegają zmianie jednak bardzo ważną kwestią jest zrozumienie, iż posiadamy odpowiednie predyspozycje oraz warunki by zagwarantować wypoczynek na najwyższym co do tego poziomie. Kolejnym zagadnieniem wartym uwagi jest bez wątpienia fakt, iż nasz kraj posiada bogatą historię i dzieje, jakie pozostawiły swój ślad chociażby w pozostałościach samej architektury oraz wielu zabytkach jakie warto poznać. Świadczy o tym nie tylko swoisty prestiż na arenie międzynarodowej, lecz rosnący ruch turystyczny oraz prezentowanie Polski jako miejsca ciekawego, intrygującego i wartego poznania. W ostatnich latach nasz kraj poprawił swoją pozycję na rynku turystycznym, a tym bardziej zyskał w oczach potencjalnych i ewentualnych osób których wzbudza zainteresowanie. Jednak nie powinno to być zbyt dużym zaskoczeniem a tym bardziej dać nam do myślenia, jak wiele pozytywnych zmian zaszło na poszczególnych co do tego płaszczyznach. Nasz kraj na przestrzeni dziesięciu lat był organizatorem wielu imprez i wydarzeń sportowych, które na swój sposób pozwoliły na poznanie go z adekwatnego punktu widzenia. Także mieszkańcy wielu regionów, miejscowości a nawet wsi stali się dużo bardziej otwarci na turystykę w pełnym tego słowa znaczeniu, niejednokrotnie wykorzystując możliwość działania na rynku poprzez oferowanie konkretnych co do tego usług. Przykładem może być agroturystyka czy też rozwój niewielkich miast w kierunku gospodarki typowo turystycznej, zresztą nie jest żadną większą tajemnicą, iż niesie to za sobą jasno określone korzyści, z czym zapewne zgodzi się większość z nas. Należy jednak pamiętać także o zagrożeniach jakie generuje rozwój turystyki, chociażby w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.